VERASET İLAMI

HizmetlerimizVeraset İlamı

VERASET İLAMI

Miras Hukuku çerçevesinde veraset ilamı çıkarılması ve mevcut terekenin paylaştırılması. Mirasın paylaşılması sürecinde anlaşmazlık çıkması durumunda terekenin taksimi konusunda taksim sözleşmesi hazırlanarak anlaşmazlığın giderilmesi.

Gayrimenkul satış sürecine aracılık edilmesi ve EMLAK VERGİSİ ve diğer vergi türleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

Başvuru Formu